Ramavtal konsulttjänster Utvändig målning, fönstermålning samt invändig målning 2023

Projektbeskrivning
Ramavtalsupphandlingen avser utrednings- och projekteringsarbete, projekt-/byggledning samt besiktning/projektavslut i ROT-, om-, till- och nybyggnadsprojekt gällande invändig målning, utvändig målning samt fönsterrenovering/-målning.// The framework contract procurement refers to investigation and planning work, project/construction management and inspection/project completion in ROT, remodeling, extension and new building projects regarding interior painting, exterior painting and window renovation/painting.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Adriana Wirén; Diarienr.: 2022-00063
Senast uppdaterad
Loading...