Ramavtal Sakkunnig Byggnadsantikvarie

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser Sakkunnig Byggnadsantikvarie. Uppdragen avser såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. //This framework contract procurement refers to Expert Architectural Antiques. The assignments concern both new constructions and ROT works.
Kategori
Ramavtal Tekniska konsulter
Bedömd annonsering
Kvartal 2 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Adriana Wirén
Senast uppdaterad
Loading...