Revisionsbesiktningar brandlarm och sprinkler

Projektbeskrivning
Ramavtal för revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler. // Framework agreement for inspections av fire alarms and sprinkler systems.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=44253
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Linnart Shabo; Diarienr.: 2021-002755
Senast uppdaterad
Loading...