Revisionsbesiktningar brandlarm och sprinkler

Projektbeskrivning
Ramavtal för revisionsbesiktning av brandlarm och sprinkler. // Framework agreement for inspections av fire alarms and sprinkler systems.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Linnart Shabo; Diarienr.: 2021-002755
Senast uppdaterad
Loading...