Rivning Jungfrulinet 64

Projektbeskrivning
Rivning av två förskole byggnader samt tillhörande förrådsbyggnader. // Demolition of two preschool buildings and connected storagebuildings.
Kategori
Rivning
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia McLauglin; Diarienr.: 2021-00303
Senast uppdaterad
Loading...