Intelligent automation

SISAB har behov av att effektivisera olika processer och vill därför införa Intelligent automation såsom Robotic Process Automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI).

Upphandlingen ingår i projektet ”SIM-BOT” och syftet är att upphandla en leverantör som kan tillhandahålla en plattform som automatiserar och effektiviserar tidskrävande rutiner inom vald process hos SISAB. Vidare ska vald leverantör bidra till att skapa förståelse och bygga kunskap inom automationsområdet hos SISAB.

SISAB needs to make various processes more efficent and for that reason SISAB wants to introduce Intelligent Automation such as Robotic Process Automation (RPA) and Artificial Intelligence (AI).

The procurement is part of the ”SIM-BOT” project and the purpose is to acquire a supplier who can provide a platform that automates time-consuming routines within various processes at SISAB. Furthermore, the chosen supplier must contribute to creating and building knowledge in the automation area at SISAB.

Projektbeskrivning
Upphandling av plattform som automatiserar och effektiviserar tidskrävande rutiner inom vald process hos SISAB. // Procurement of platform that automates time-consuming routines within various processes at SISAB.
Kategori
IT
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=43400
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Christina Irlén, Diarienr.: 2021-00104
Senast uppdaterad
Loading...