Säkerhetsbesiktning av lek- och idrottsutrustning

Projektbeskrivning
Denna upphandling avser ramavtal för säkerhetsbesiktning av lekredskap, fallunderlag och inhägnader på förskolor och skolor. // Framework agreement for safety inspections of play equipment, fall surfaces and fences in preschools and schools.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia McLauglin; Diarienr.: 2021-00315
Senast uppdaterad
Loading...