Sandåkraskolan

Projektbeskrivning
Objektet avser om- & tillbyggnad matsal, entré mm. // Reconstruction and additional construction of canteen, entrance etc.
Kategori
Ombyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: 2021-00412
Senast uppdaterad
Loading...