Saneringsarbeten inkl. jour (brand- och vattenskador) 2023

Projektbeskrivning
Upphandlingen avser ramavtal för saneringsarbeten avseende brand- och vattenskador inklusive jour och akuta åtgärder.//The procurement concerns a framework agreement for remediation work regarding fire and water damage, including on-call and emergency measures.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia Mclauglin; Diarienr.: 2022/420
Senast uppdaterad
Loading...