Service och underhåll av brandtekniska installationer 2024

Projektbeskrivning
Denna ramavtals upphandling omfattar förvaltning av SISABs vattensprinkleranläggningar, övriga släcksystem och rökgasventilation. // The procurement of this framework agreement includes management of SISAB's water sprinkler systems, other extinguishing systems and flue gas ventilation.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kvartal 4 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: *Julia McLaughlin* Diarienr: *SISAB 2023/157*
Senast uppdaterad
Loading...