Skadeutredare inom fukt och radon 2023

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av skadeutredning inom fukt och radon//This framework contract procurement refers to consultancy services in damage investigation within moisture and radon.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=48467
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia Mclaughlin; Diarienr.:
Senast uppdaterad
Loading...