Skadeutredare inom fukt och radon 2023

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster i form av skadeutredning inom fukt och radon.//This framework contract procurement refers to consultancy services in damage investigation within moisture and radon.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Julia Mclaughlin; Diarienr.: SISAB 2022/533
Senast uppdaterad
Loading...