Slättgårdsskolan, Hus K

Projektbeskrivning
Slättgårdsskolan, Hus K avser uppförande av ny huvudbyggnad. //Slättgårdsskolan, Building K refers to the construction of a new main building.
Kategori
Ny skola
Bedömd annonsering
Kvartal 3 2023
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: SISAB 2022/500
Senast uppdaterad
Loading...