Södra Latins gymnasium, ombyggnation

Projektbeskrivning
Objektet avser total ombyggnad av Södra Latins kök samt uppdatering av ventilation och mindre byggåtgärder i matsal. Nytt fläktrum, omdisponering av elevcafe samt nytt exteriört kombitorn för avluft och uteluft. // Reconstruction of the canteen kitchen at Södra Latin as well as refurbishement of ventilations system and smaller construction works in the canteen. New fan room, reallocation of student café as well as a new exterior shaft for exhaust and fresh air.
Kategori
Ombyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: 2021-00314
Senast uppdaterad
Loading...