Stadshagskolan renovering av tekniska installationer mm

Projektbeskrivning
Underhållsprojekt med fokus på teknisk upprustning av husets installationer som även omfattar bl a: - Renovering/byte av ytskikt och dörrar/partier, miljöåtgärder, ny dränering m.m. - Ny solcellsanläggning på taket - Utbyggnad av fläktrum på taket - Hyresgästanpassningar och tillgänglighetsåtgärder - mm Skolan är ca 5000 BTA, består av en huskropp i fem våningar och är grönklassad av stadsmuseet. Verksamheten kommer vara evakuerad under genomförandet av projektet. Handlingar projekteras för en AB, förutom solcellsanläggningen som blir en insprängd ABT//Maintenance project with a focus on technical upgrading of the house's installations, which also includes, among other things: - Renovation/replacement of surface layers and doors/parties, environmental measures, new drainage, etc. - New solar cell system on the roof - Expansion of the fan room on the roof - Tenant adaptations and accessibility measures - etc The school is approx. 5,000 BTA, consists of a five-storey building and is
Kategori
Ombyggnad
Bedömd annonsering
Kvartal 1 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Patrik Helander; Diarienr.: SISAB 2023/306
Senast uppdaterad
Loading...