Sturebyskolan hus D, E, F

Projektbeskrivning
Åtgärder av inomhusmiljö. Rivning av golv ner till konstruktionsbetong och ersätts av ventilerat golvsystem. Delvis byte av: utfackningsväggar, fönster, dörrar, yttertak. Utvändig belysning på skolgård (exklusive markarbeten)//Measures of indoor environment. Demolition of floor down to structural concrete and replaced by ventilated floor system. Partial replacement of: partition walls, windows, doors, outer roof. Exterior lighting in the school yard (excluding ground work)
Kategori
Renovering
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=49120
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand; Diarienr.:2022/344
Senast uppdaterad
Loading...