Konsulttjänster, styr & övervakning

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom styr & övervakning. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for control and monitoring consultancy services. The projects include new construction as well as smaller construction projects.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Anna Liffner; Diarienr.:  2021-00041
Senast uppdaterad
Loading...