Takarbeten 2022

Projektbeskrivning
Denna upphandling avser ramavtal för takarbeten i form av reparation, om-, ny- och tillbyggnation av tak, samt rengöring, besiktning och takskottning inkl. bevakning.//This procurement refers to framework agreements for roofing work in the form of repair, remodeling, new and extension of roofs, as well as cleaning, inspection and roofing incl. coverage.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeOverview.aspx?ProcurementId=48133
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Angela Johansson; Diarienr:2022/251
Senast uppdaterad
Loading...