Tillsyn/drift och skötsel av VVS-system och kyl omr 1-3

Projektbeskrivning
Ramavtal för tillsyn/drift och skötsel av VVS-system och kyl omr 1-3. // Framework agreement for supervision/maintenance of HVAC and cooling systems in geographical areas 1-3.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Eva Hamberg; Diarienr.: 2021-00118
Senast uppdaterad
Loading...