Trädinventering med riskbedömning och framtagande av åtgärdsförslag

Projektbeskrivning
Ramavtal för trädinventering med riskbedömning och framtagande av åtgärdsförslag. // Framework agreement for tree inventory, risk assesment and development of action proposals.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Christina Irlen & Julia Mc Laughlin; Diarienr.: 2020-00440
Senast uppdaterad
Loading...