Upphandlingsprognos

Denna lista innehåller SISAB:s planerade upphandlingar. Projekten befinner sig i olika skeden och SISAB förbehåller att vissa projekt kan tillkomma, slås ihop eller utebli.

Vissa av projekten kan komma att bli föremål för upphandlingar inom existerande och tillkommande ramavtal och/eller dynamiska inköpssystem. Tidsperioder och kostnadsprognoser är ungefärliga och kan komma att ändras. Listan uppdateras tre gånger om året i samband med prognos- och budgetarbete. Vid frågor om kommande upphandlingar, vänligen kontakta SISAB:s inköpsavdelning på mail: inkop@sisab.se.

 

This list includes all of SISAB's planned project procurements. The projects are in different phases and may become subject to change or cancellation. Some projects may be procured through existing framework agreements or dynamic purchasing systems. The time slots and cost prognoses are not final. The list is updated three times a year. For questions regarding upcoming procurements, please contact SISAB's procurement department at: inkop@sisab.se

Dokument upphandlingsprognos

Loading...