Vällingbyskolan, hus L

Projektbeskrivning
Nybyggnad på skolgård, 3300 bta i två plan med suterräng (3 plan inkl. fläktrum). Storkök med matsal, lärosalar (hemvister) och administrativ del. // New construction with an area of 3,300 sqm with two floors and underground spaces (3 floors with ventilation room), including canteen with kitchen, teaching rooms and an administrative part.
Kategori
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: 2022-00193
Senast uppdaterad
Loading...