Vilohemmet, Gräsmarksgränd 2

Projektbeskrivning
Upphandling avser ombyggnation av Vilohemmet och gård från vårdboende till förskola med 4 avdelningar. Innefattar även ombyggnad av ventilation, upprustning av el, renovering av tillagningskök, installation av hiss. // Reconstruction of Vilohemmet and courtyard from nursing home to 4 department preschool. Includes reconstruction of ventilation, electricity works, refurbishment of canteen and installation of lift.
Kategori
Ombyggnation
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Mattias Poggats; Diarienr.: 2020-00391
Senast uppdaterad
Loading...