Fastighetsförvaltning VVS-system och kyla omr 1-3 (avser även solceller, laddstolpar och drift av badanläggning)

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom VVS & Kökskyla. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for HVAC and large-scale catering cooling equipment consultancy services. The projects include new construction projects, as well as smaller construction projects. Contract includes maintenance of solar cells, charging stations and a bathing facility.
Kategori
Ramavtal
Annonslänk
https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeNotYetPublished.aspx?NoticeId=48516
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Anna Liffner; Diarienr.:  2021-00166
Senast uppdaterad
Loading...