Konsulttjänster, VVS & kökskyla

Projektbeskrivning
Denna ramavtalsupphandling avser konsulttjänster inom VVS & Kökskyla. Uppdragen avser projektering för såväl nybyggnationer som ROT-arbeten. // Framework agreement for HVAC and large-scale catering cooling equipment consultancy services. The projects include new construction projects, as well as smaller construction projects.
Kategori
Ramavtal
Bedömd annonsering
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Anna Liffner; Diarienr.:  2021-00166
Senast uppdaterad
Loading...