CSR-strategi

SISAB:s CSR-strategi 2017–2020 utgår från de tre perspektiven SISAB och kunden, SISAB och samhället samt SISAB och medarbetaren.

Utifrån SISAB:s uppdrag och kärnverksamhet har åtta särskilt prioriterade fokusområden identifierats. Dessa visar hur bolaget vill arbeta för en socialt hållbar utveckling av Stockholm.