Ekonomi

SISAB ska tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla och kostnadseffektiva lokaler för stadens pedagogiska skol- och förskoleverksamheter och tillsammans med hyresgästerna skapa pedagogiska miljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn.

I årsredovisningen och i vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om det arbete och de investeringar SISAB gör. 

Du hittar båda redovisningarna på vår Hållbarhetssida.