Hållbar beställarorganisation

SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två miljarder kronor vilket skapar stora hållbarhetskonsekvenser och möjlighet att bidra till positiv förändring.

För SISAB som en hållbar beställarorganisation är kunskap och trygghet i att beställa hållbart grunden i vår organisation. SISAB är en beställarorganisation där upphandling är centralt och här har vi stor möjlighet till påverkan när vi planerar, bygger och förvaltar. SISAB arbetar även nära marknaden för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer och försöker vara lyhörda inför företagens villkor och verklighet. För SISAB innebär hållbara beställarorganisation att bland annat arbeta med kunskap, innovativ upphandling, miljöanpassad byggprocess med tanke på exempelvis materialval, avfallshantering/cirkularitet, arbetsmaskiner samt framförallt med leverantörsrelationer. Systematiskt uppföljning av vad vi beställer är mycket viktigt för att nå våra hållbarhetmål.

Kontrollanter från Rättvist byggande besöker en byggarbetsplats.

Rättvist byggande

Fusk är ett svagt ord för att beskriva det som pågår på byggarbetsplatser i Stockholm. Med satsningen Rättvist byggande tar vi täten i arbetet för sund konkurrens på lika villkor.

Läs mer om Rättvist byggande

Säker byggarbetsplats

Alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga frågor för oss på SISAB, tillsammans tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. Som medlemmar i organisationen Håll Nollan har vi kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. 

Mer om säker byggarbetsplats & Håll nollan
Loading...