Illustration uppkopplad fastighet.

Uppkopplad inomhusmiljö

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin.

Vi har världens viktigaste hyresgäster och deras inomhusmiljö mäts dygnet runt för att skapa bästa möjliga förutsättningar.

SISAB är först ut bland fastighetsbolagen att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI. Tusentals temperaturmätare och CO2-sensorer har kopplats till SOLIDA vilket lett till smartare kontroll av inomhusklimatet i fastigheterna. Systemet som driftsattes i januari 2020 på 50 fastigheter har cirka 20 000 sensorer runt om i våra skolor. SISAB:s senaste tillägg är att även mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.

Medeltemperaturen har ökat 1 grad och felanmälningarna minskat med 23 procent, samtidigt som energiförbrukningen har minskat. Allt detta tack vare SOLIDA som styr och övervakar fastigheter dygnet runt.

Via sensorer och mätningar har vi förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan. Vårt AI ger oss möjlighet att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka trivselfaktorn samtidigt som vi blir mer energieffektiva.

Bakgrund

I sju års tid har SISAB använt sensorer i fastigheterna för att i realtid kunna styra dem med styr och övervakningssystemet SOL. Det fanns en tröghet med att styra i realtid och AI-projektet SOLIDA startades med syftet att söka efter teknik som tillåter att styra regleringen på ett smartare sätt. AI plattformen SOLIDA startade som pilot i början av 2019 och i januari 2020 driftsattes systemet. En miljon värden samlas in dagligen från våra temperaturmätare och CO2-sensorer.

Uppkopplade radonsensorer

SISAB:s senaste tillägg är att mäta radonhalterna i skolfastigheterna via uppkopplade radonsensorer.

Med trådlösa radonmätare, uppkopplade i SISAB:s egna SOLIDA-system (där SISAB i realtid kan följa temperatur, koldioxid- och radonhalter i alla SISAB:s fastigheter), så går det nu att anpassa ventilationen direkt om radonhalterna ökar. Mot tidigare då ”radonpuckar” placerades ut och hämtades in efter ett antal månader och analyserades. Om resultatet visade på höga radonhalter så kördes ventilationen dygnet runt för att komma tillrätta med problemet och nya mätningar gjordes efteråt för att se till att åtgärderna fått effekt. Tidskrävande och med en hög förbrukning av energi.

Nu kan SISAB följa inomhusklimatet och radonhalterna i realtid, och ökar halterna då kan ventilationen köras på ett optimalt och hållbart sätt för att sänka nivåerna.

SISAB:s trådlösa radonsenser skickar mätvärden dygnet runt och året om.

Fakta om Radongas:

Radon är en gas som finns naturligt. Vanligtvis kan den komma från marken som en byggnad står på. Det är viktigt att man som fastighetsägare håller koll på halterna så att gränsvärderna inte överskrids. Radon är ingen stor riskkälla, enligt Boverket, men utsätts man för höga värden under en lång tid så ökar risken för lungcancer. Källa: Boverket

 

Tegelbuggnad i vinkel med ett torn, vatten som förgrund.

Solida - vinnare av Framsteget 2020

"Vinnaren av Framsteget skapar en bättre inomhusmiljö. Genom att använda AI-teknik har arbetet effektiviserats och driften sker med bättre kontroll. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter och resultat. Inomhusmiljön har förbättrats för lärare och elever och miljöpåverkan har minskat. Det har också inneburit kraftigt minskat antal felanmälningar, betydligt lägre elförbrukning och minskade kostnader. Här finns stora möjligheter för andra fastighetsbolag att använda lösningen." 
Framsteget - Stockholms stads pris för nyskapande
Texten: Stora Inneklimatpriset.

Solida vinnare av Stora Inneklimatspriset 2020

Till vinnare av 2020 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) för utvecklingen av AI-driftsystemet SOLIDA. "Systemet mäter inneklimatfaktorer och analyserar driften med hjälp av en digital tvilling till den aktuella skolfastigheten. SOLIDA ger indata till fastighetens styrsystem varvid driften optimeras kontinuerligt. Systemet har prövats i ett flertal av SISABs fastigheter och dess positiva effekter har då dokumenterats. SOLIDA bidrar till bättre inomhusklimat, minskat antal felanmälningar, lägre energianvändning och minskade kostnader. SOLIDA utgör en innovativ kombination av mätteknik och teoretisk modellering som redan visat sin potential att komma till praktisk nytta."
Stora inneklimatpriset
Loading...