Hållbart arbetsliv

På SISAB tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. SISAB:s mål är en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. En god arbetsmiljö bidrar både till en väl fungerande verksamhet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi har våra värderingar till vår hjälp som kompass och vägledning när vi fattar beslut och navigerar i det dagliga arbetet.

VÅRA VÄRDERINGAR

Genom hållbarhet och smarta lösningar ska vi bidra till att Stockholms barn och unga får bästa möjliga förutsättningar till utbildning.

Goda samarbeten med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners är förutsättningar för att vi ska lyckas. Tillsammans skapar vi mesta möjliga skola för pengarna.

Våra skolor och förskolor  ska vara trygga för alla som vistas i dem. Det gäller barn, ungdomar och personal, såväl som våra egna medarbetare och de som arbetar med och för oss.

Sisab-blå kompass på karta över Stockholms gatunät.
Loading...