Hållbart arbetsliv

På SISAB tar vi ansvar för vår egen och andras arbetsmiljö. SISAB:s mål är en god arbetsmiljö som främjar hälsa och säkerhet. En god arbetsmiljö bidrar både till en väl fungerande verksamhet och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Vi har våra värderingar till vår hjälp som kompass och vägledning när vi fattar beslut och navigerar i det dagliga arbetet.

VÅRA VÄRDERINGAR

• Kompetenta
• Kostnadsmedvetna
• Professionella


Vi har fokus på hållbarhet och smarta lösningar. Vi levererar rätt kvalitet genom att ställa tydliga krav på kostnader, leveranstider och utförande.
Vi har en affärsrelation där integritet i våra relationer med kunder och leverantörer är en självklarhet. Fastighetsägandet är kopplat till kostnadsmedvetenhet och utgår ifrån kunskap och förståelse om våra kunder och fastigheter. Vi utvecklar och delar med oss av vår kompetens och erfarenhet för att skapa ett större värde för våra kunder och fastigheter. Vi är professionella och vi har en hög beställarkompetens.

• Pålitliga
• Hjälpsamma
• Målfokuserade


Vi håller vad vi lovar och visar tydligt vilket ansvar vi tar. Vi samarbetar och behandlar alltid kunder, leverantörer och kollegor prestigelöst och med respekt. Vi står bakom och agerar enligt fastställda beslut.

Vi sätter upp tydliga verksamhetsmål och följer löpande upp dem. Alla känner till de förväntningar som ställs, vi tar ansvar och har tydliga befogenheter. Det är allas ansvar att hålla sig informerade och följa bolagets direktiv.

Inom SISAB agerar alla som företrädare för hela bolaget. Vi hjälper varandra att nå framgång och vi delar med oss av kunskap och tid. Vi tar alla ansvar för våra arbetsuppgifter som en del av bolagets helhet.

• Modiga
• Leveranssäkra
• Prestigelösa


Vi arbetar aktivt med att förbättra våra utbildningsmiljöer där barn och ungdomar vistas och utvecklas. Våra kunder, samarbetspartners och kollegor ska alltid uppfatta oss engagerade.

Vi brinner för att förstå våra kunders behov och vi levererar enligt förväntningarna. Tillsammans utvecklar vi ett kreativt och stimulerade arbetsklimat där vi ställer upp för varandra.

Vi ger feedback och pratar direkt med varandra. Vi är modiga och vi vågar. Misstag och framgång är något som vi lär oss av längs vägen.

Loading...