Hoppa till innehåll

Miljöbyggnad

Sedan januari 2014 ska all nyproduktion på SISAB certifieras enligt Miljöbyggnad, betyg Silver. Vid årsskiftet 2018-2019 hade SISAB totalt drygt 20 certifierade byggnader.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska myndighetskrav och för nyproduktion innehåller systemet 15 olika indikatorer inom områdena energi, inomhusmiljö och material. Certifieringen innebär en kvalitetssäkring i form av en tredjepartsgranskning från Sweden Green Building Council (SGBC) som äger systemet. SISAB är medlem i SGBC sedan december 2013.

Den första skolan som SISAB certifierade är Lugnets skola i Hammarby Sjöstad. Den certifierades 2013 med betyg Guld enligt Miljöbyggnad version 2.0. Förskolan Lilla Tensta, Kistahöjdens förskola och förskolan Grönmossen i Bagarmossen är tre exempel på nybyggda Framtidens förskolor, som certifierats med betyg Silver enligt Miljöbyggnad version 2.2. Med bland annat väl utformade fönster och solavskärmningar uppfyller byggnaderna höga energikrav och får ett bra inomhusklimat både sommar och vinter. Byggnaderna är även utformade med höga krav på ventilation, akustik, fuktsäkerhet och materialval, några aspekter som också ingår i Miljöbyggnad.

Mer information om hur SISAB arbetar med Miljöbyggnad finns under "Stöd i byggprojekt" och därefter "Betygsverktyg Miljöbyggnad". Se även Miljöbyggnad på SISAB under SISAB:s Goda exempel .

Loading...