Att arbeta på SISAB

Hos oss kan du vara med och påverka samhällsbyggnaden. Dessutom har du möjlighet att utvecklas som individ.

Varför är det så givande och viktigt att jobba på SISAB? Skälen är många.

Komplext lagarbete kring viktigt uppdrag

Vi äger och utvecklar ett mångfacetterat byggnadsbestånd som är arbetsplatser för ett stort antal människor i olika åldrar. Bland företagets cirka 200 medarbetare ryms åtskilliga kompetenser under samma tak, som alla arbetar med ett samhällsbyggande, viktigt och stimulerande uppdrag.

Frihet, ansvar och omtanke om varandra

Här ryms stor frihet och stort ansvar. Var och en deltar aktivt till att skapa en miljö där vi hjälper och stöttar varanda.

Hållbart arbetsliv

Våra hälsobefrämjande insatser gagnar både individen och i förlängningen arbetsprestationerna. Vi satsar på ett yrkesliv som håller i långa loppet.

Läs gärna mer om hur vi arbetar med hållbarhet.