Nytt miljöprogram för 2012–2014

SISAB strävar efter ett långsiktigt miljöarbete och arbetar med treåriga miljöprogram. I vårt nya miljöprogram finns ett 20-tal miljömål och uppföljningsmått. De nationella miljömålen och miljökraven från Stockholms stad ger inriktningen för vårt miljöarbete.

Vi arbetar fortlöpande med att bryta ner de nationella och kommunala miljömålen till åtaganden på företagsnivå. Vi engagerar oss i såväl yttre miljöfrågor, t.ex. energi och klimatpåverkan, som i inomhusmiljöfrågor. Vi värnar starkt om en sund inomhusmiljö i skolor och förskolor.

Miljöprogrammet hittar du genom att klicka på bilden här till höger. Du kan också läsa mer om vårt miljöarbete här.