Regeringen har godkänt detaljplan för skola i Hammarby Sjöstad

I mars 2012 kommer SISAB påbörja bygget av Lugnets skola i Hammarby. Detaljplanen för området där skolan ska byggas har tidigare överklagats i flera instanser, men detaljplanen har nu vunnit laga kraft efter ett regeringsbeslut.

Till pressmeddelande