Skolplanering för ett växande Stockholm

I budget 2011 fick kommunstyrelsen och utbildningsnämnden gemensamt i uppdrag att ta fram en plan för att möta den stora ökningen av antalet grundskoleelever.

Stadens ambitioner för att möta ett ökat elevantal är stora och utmanande. Planen är att bygga till 20 skolor samt bygga 9 nya skolor. SISAB har medverkat i hela processen och framtagandet av dokumentet Skolplanering för ett växande Stockholm.