Framtidens förskola är här!

Stockholm växer och med det behovet av fler förskolor. SISAB har därför arbetat fram en lösning som innebär att process- och byggtid för en ny förskola kan så mycket som halveras – utan att tumma på kvalitén eller SISAB:s höga miljökrav.

SISAB har tagit fram en konceptförskola – Framtidens förskola. Invändigt är den resultatet av mångårig erfarenhet av att bygga pedagogiska och energisnåla lokaler och ett lyckat samarbete med Stockholms stads många skickliga pedagoger. Fasaden och utomhusmiljön anpassas efter de lokala förutsättningarna för att förskolan ska smälta in i grannskapet. Barnens och personalens välbefinnande står i fokus, i allt från förskolans hjärta, det generösa allrummet, till kök, vilorum och personalytrymmen.

Framtidens förskola erbjuds i tre olika storlekar: fem, sex eller åtta avdelningar. Samtliga är i två plan.

Först ut att beställa konceptförskolan är Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Den första kommer att byggas i Råcksta under 2013.

 – För oss är Framtidens förskola ett sätt att vinna tid, för man behöver inte börja om från början varje gång en förskola ska upphandlas, säger Ingmarie Lindgren, avdelningschef för förskoleverksamhet i Hässelby-Vällingby, till SISAB:s tidning Skolmiljö.

Hässelby-Vällingby växer, precis som övriga Stockholm. Nya bostäder byggs och inflyttningen ökar. Stockholm stads prognoser visar att om knappt 12 år kommer vi att vara en miljon stockholmare i staden. SISAB är redo att möta den spännande utvecklingen med Framtidens förskola.

Mer information

För mer information, kontakta Thomas Bergsell, kommunikatör på SISAB, 076-124 32 88 eller thomas.bergsell@sisab.se