Slättgårdsskolans videokonst blev Årets projekt

Stockholm konst har just delat ut enprocentsutmärkelser för fjärde året i rad och SISAB:s konstprojekt har återigen rönt uppskattning. Till Årets projekt utnämndes arbetsgruppen som tagit fram videoinstallationen i Slättgårdsskolans nya idrottshall.

Slättgårdsskolan i Bredäng invigde sin nya idrottshall i augusti. På tegelväggen i entrén visas konstnären Lina Selanders verk "Ett litet monument över samhörighet och skapande gemenskap" på tre skärmar tätt intill varandra.

Elevsamarbete om skapande gemenskap

Konstnären berättar på sin hemsida:

"Verket har kommit till i samarbete med 10 elever på Slättgårdsskolan. Bildmaterialet samlades in under en veckas workshop på skolan [...] Texten som applicerats på bildytan är dikten Osårbar av Bruno K. Öijer som översatts till en mängd olika språk av modersmålslärarna på skolan. [...] Verket visar på olika sätt att skapa nya berättelser och på den språkliga och kulturella rikedom som finns i Bredäng. Samtidigt behandlar det med små gester existentiella frågor och sammanflätar historier, berättelser, språk, tankar och drömmar till ett litet och mångtydigt monument över samhörighet och skapande gemenskap."

Stans finaste konstutmärkelse

Enprocentregeln uppmärksammas med utmärkelsen som delas ut i tre kategorier, Årets enprocentare, Årets projekt och Årets hederspristagare – stans finaste utmärkelser för offentlig konst enligt Stockholm Konst!

Vi gratulerar alla involverade till utmärkelsen – konstnär, skolrektor, arkitekt på Cedervalls samt projektledare på Stockholm Konst och SISAB!

 

Foto: Sofia Ekström, Stockholm Konst