Vintern har kommit - checklista för hyresgäster.

Med snön följer snöröjningen. Som hyresgäst kan du hjälpa oss att upptäcka blixthalka, istappar mm och säkra området tills vi hinner ut till din skola/förskola.

Snöröjning sker av säkerhetsskäl på kvällstid när barnen lämnat skola och förskola. Dagtid åtgärdas endast akuta behov av snöröjning.

Läs vår informationsfolder där vi beskriver hur SISAB arbetar för att göra skolgårdarna trygga också under vinterhalvåret.

Checklista vid vinterväder

I foldern finns en checklista för våra hyresgäster vid vinterväder – ha den gärna till hands!

Trygg vintermiljö på Stockholms skolor och förskolor (pdf)