Hjälp till flyktingar i Stockholm

Människor som flyr kriget i Syrien och söker asyl i Sverige behöver någonstans att bo. Tillsammans med Stockholms stads berörda förvaltningar har SISAB med kort varsel kunnat ordna fram två skolor för att ta emot människor som söker skydd.

Skolorna är tillfälligt stängda för skolverksamhet på grund av planerade renoveringsarbeten men den akuta situationen gör att vi istället ställer iordning lokalerna så att de blir beboliga.

Med en rad snabba insatser från engagerade medarbetare har fastigheterna kunnat ställas i ordning för att kunna ta emot fler hundra flyktingar.

Frågor från allmänheten 

Vi har fått frågor från närboende och stockholmare som passerar fastigheterna om vad som händer vid dessa två skolor och vi hoppas att ni förstår den allvarliga situationen och att SISAB och övriga bolag/förvaltningar inom Stockholm stad ställer upp i detta svåra läge med det var och en kan erbjuda.

Läs gärna mer om vad Stockholm stad gör för att hjälpa och hur allmänheten kan bidra på stadens hemsida: Hjälp till flyktingar i Stockholm stad