Konstgjort gräs för äkta glädje

Grönt året om och lockar till spontanidrott från morgon till sen kväll. Östbergaskolan lyfter sin utemiljö och först ut var en konstgräsplan med fotbollsmål och basketkorgar.

– Det har blivit ett jättelyft för barn på skolan och ungdomarna i området, säger Bassem Jerbi, Östbergaskolans rektor.

Skolan ligger centralt i söderförorten Östberga och i början av hösten anlades en konstgräsplan på skolgården. Sedan dag ett har det varit full fart på planen, som ligger granne med bostadshus och centrum.

– De flesta tycker att det är härligt att ungdomarna tjoar på kvällarna, på en fotbollsplan, säger Bassem Jerbi.

Östberga har periodvis haft stora problem med skadegörelse och grov kriminalitet. Nu har flera av ortens aktörer gått samman i ett samverkansprojekt för att vända trenden. Bland annat förvaltningar, polis, SISAB och grannar arbetar tillsammans för att vrida om utveklingen. Skolan spelar självklart en viktig roll, och förutom konstgräsplanen ska skolgården få ny lekutrustning. Asfaltplanen på framsidan ska byggas om och fyllas med lek i början av 2016.

Samverkansprojektet har lett till en rad förbättringar och ökat engagemang från kringboende. Bassem Jerbi tycker sig också se en minskning i antalet fall av glasskross och klotter på skolan.

– Jag försöker föra en dialog med ungdomarna som hänger i centrum och runt skolan och föra över en känsla av att skolan är deras, och kompisarnas, småsyskonens skola, säger han.

Problemen i området har också lett till att många familjer i Östberga väljer bort Östbergaskolan, som idag är en F till 6-skola, och sätter sina barn i skolor andra områden. Denna termin har Östbergaskolan cirka 140 elever, men Bassem Jerbi arbetar mot målet att skolan ska ha minst 200 till 250 elever och han menar att om Östberga ska vara en levande stadsdel så måste det finnas en bra skola i området.

– Skolan har stått still i många år. Nu är det dags att lyfta skolan, säger han.

En upprustad skolgård och en fin konstgräsplan ger Östbergas ungdomar fler valmöjligheter på fritiden.

– Utomhusmiljön är väldigt viktig i ett område som Östberga. Här har inte alla möjlighet att åka in till stan eller vara med i idrottsföreningar, säger Bassem Jerbi.