Vi behöver hjälp

Skadegörelse. Alltid dyrt och aldrig en enkel fråga. SISAB arbetar ständigt för att minska skadegörelsen på stadens skolor och förskolor. Många tekniska lösningar har gjort att kostnaderna för skadegörelse och bränder har pressats ned de senaste åren.

Men låt oss fortsätta. Varje krossad ruta och sönderslagen toalett är ett problem. Anledningarna till varför någon förstör skiftar. Men de gånger någon gör det för att få uppmärksamhet eller för att hen mår dåligt är ett misslyckande. Där behöver vi samarbeta för att hjälpa och stoppa. I dagarna så har vi skickar ut två brev. Ett som riktar sig till lärare och föräldrar och ett som riktar sig till elever.

Meningen med båda breven är starta en diskussion om varför några få förstör. Vad vill de säga? Varför skadar någon den plats som är en så stor del av deras liv under så många år?

Som sagt, aldrig en enkel fråga. Därför ber vi om hjälp och hoppas att vi kan bidra till att någon låter tändaren eller stenen ligga och istället pratar om det som skaver.

Öppet brev till elever.

Öppet brev till föräldrar och lärare.