Varmt ute = varmt inne

När sommarlovet tog slut drog värmeböljan in och det märks tydligt i våra skolor och förskolor. Vi rekommenderar vädring/korsdrag, eftersom vi inte kan kyla lokalerna via ventilation.

Ventilationsanläggningen byter ut använd inomhusluft mot frisk utomhusluft. Lokalerna är inte utrustade med kylfunktion. Därför blir det minst lika varmt inomhus som utomhus, när det är varmt ute.

Enkla åtgärder förbättrar luften - vädra och gör korsdrag

Vädra före och efter en lektion samt i samband med raster.
Vanliga orsaker till att luften uppfattas som dålig och torr är att många elever vistas i lokalen under lång tid och att det är varmt inomhus. Varje person som vistas i skolsalen alstrar värme, vilket höjer inomhustemperaturen.

Upplever ni att ventilationen inte fungerar tillfredsställande är ni alltid välkomna att kontakta oss på SISAB.