Samverkan kring brandskyddsarbete

SISAB har tillsammans med Storstockholms brandförsvar bjudit in skolorna i Farsta och Skarpnäck till SISAB vid tre tillfällen, för att fortbilda dem i vårt viktiga gemensamma systematiska brandskyddsarbete.

Eleonore Söderberg, förvaltningsutvecklare, redovisade vårt arbete och våra framtida utmaningar och Andreas Norman, driftsamordnare, informerade om systemet Fasit. Robert Petersen från Storstockholms brandförsvar informerade inför brandförsvarets kommande brandtillsyn och vad skolorna bör tänka på i sitt brandskyddsarbete.

Efter de tre tillfällena kan vi konstatera att forumet var mycket uppskattat. Vi fick många frågor och massor av input. Stort tack till alla deltagare!

Viktigt samarbete med våra hyresgäster

Både vi som äger och ni som bedriver verksamhet i SISAB:s byggnader är skyldiga att arbeta systematiskt med brandskydd. Det är ett område som vi på SISAB arbetar aktivt med. Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete med våra hyresgäster.

Foldern Brandsäkerhet i vardagen ger en översikt av brandskyddsarbetet och tar upp några särskilt viktiga områden. Använd gärna checklistan!

 

Bilden: Robert Petersen, brandinspektör, bredvid SISAB:s medarbetare Georg Severien, förvaltningsområdeschef, Andreas Norman, driftsamordnare och Eleonore Söderberg, förvaltningsutvecklare.