Byggboom för SISAB

Nybyggnationerna har verkligen satt fart runt om i Stockholm. Där det byggs bostäder så behövs det också skolor och förskolor. I Älvsjö börjar i dagarna bygget av Ekängens skola, en del av SISAB:s mål att ta fram 55000 nya elevplatser till 2040.

Runt om i Stockholm stad så bygger SISAB nya förskolor och skolor. Inför byggstarten av Ekängens skola (se skissen ovan) så kallade SISAB och utbildningsförvaltningen till ett informationsmöte. Alldeles intill byggarbetsplatsen så ligger Johan Skytteskolan, två förskolor och ett flertal bostadshus. En framgångsfaktor för ett lyckat projekt är en god kontakt med alla som påverkas av bygget. Att grannar, föräldrar, skolpersonal, elever och förskolebarn vet vad som händer och varför. Då blir det lättare att acceptera till exempel byggbuller och störningar i trafiken eftersom de berörda vet att det är under en begränsad tid och att det kommer att bli fint när det är klart.

– Det blev ett bra möte, inte så många som kom men vi kommer fortsätta att informera via vår och Johan skytteskolans hemsida. En enkel sak som en tidplan kan lugna mångas oro inför ett bygge, säger Erkki Sievänen, projektansvarig på SISAB.

SISAB har fått ett stort uppdrag av staden att tillskapa 55000 nya elevplatser fram till år 2040. Det gör SISAB genom nybyggnation, om- och tillbyggen och paviljonguppställningar runt om i Stockholm.  Årets mål, att ta fram 5000 nya elevplatser, kommer att nås med råge.

Liknande behov

På många sätt är Ekängens skola typisk för hur ett nybyggnadsprojekt ser ut för SISAB i dag. Områdets skolor upplever ett stort söktryck och dagens lokaler räcker inte till. Det finns paviljonger, med tillfälliga bygglov, uppställda och det har byggts många nya bostäder i grannskapet. Behovet är stort efter fler elevplatser och utbildningsförvaltningens prognoser visar på ett fortsatt högt tryck. Staden har därför beställt en helt ny skola. I september invigdes ett helt nytt hus på närliggande Långbrodalsskolan för att alla deras elever ska kunna få plats. Mitt i allt detta så finns föräldrar som vill veta var deras barn kan få plats och grannar som tycker att det byggs för mycket. Många viljor och ännu fler synpunkter att ta hänsyn till.

En utmaning för alla inblandade men samtidigt så härstammar situation från något positivt. Stockholm växer, stockholmarna blir fler och tillsammans med utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och de tekniska förvaltningarna så kan SISAB möta denna expansion. Det är den känslan som hänger kvar när informationsmötet för nya Ekängens skola är slut och videoprojektorn har slutat brumma. 55000 elevplatser till 2040. Det fixar vi. Tillsammans.