Muralen i Blommensberg

En anonym vägg i en korridor förvandlades av skolans elever till konstverk full med Blommensbergsandan.

– Målningen symboliserar våra olika kulturval vi har på skolan, säger rektor Jenny Stanser.

Bild, dans, musik, media, drama eller bild får eleverna på Blommensbergsskolan välja mellan som ett fördjupningsämne. Bokstäverna i målningen representerar dessa olika ämnen.

– Övriga detaljer är inspirerade av vår Blommensbergssång, där bland annat bron finns med i texten, säger Jenny Stanser. 

Bron är Essingebron och skolan från 1921 ligger vid sjön Trekanten nära Vintervikens fina strövområden. 

Idén till att göra en väggmålning kom från SISAB:s förvaltare Annette Andersson.

– Jag tyckte att det var en bra idé för att hjälpa till att få ihop skola och elever, att skapa en vi-känsla, säger Annette Andersson.

Eleverna på Blommensbergsskolan tycker att det är kul med väggmålningen och rektorn väldigt nöjd.

– Alla tycker att den är fin. Tidigare var det bara en grå vägg där, säger hon.

Om andra skolor eller förskolor skulle vilja genomföra något liknande hur går de då tillväga? 

– Prata med SISAB:s förvaltare. Vi har en väldigt bra i Annette Andersson, säger rektorn.

– Få med intresserade elever till exempel via elevrådet och så hade vi en väldigt bra målare som har hjälpt eleverna att förverkliga sin idé, säger Anette Andersson.

Att skapa en vi-känsla påverkar så mycket mer än en vägg eller en skolgård. Tidigare har Anette Andersson tagit hjälp av eleverna på skolan, då gällde det ombyggnad av skolgården.

– Det året sjönk skadegörelsen med 80 procent. Gör vi något fint tillsammans så vill man inte förstöra det sen, säger Anette Andersson.