Hos oss finns rum för kunskap att växa

Vad kan man göra för att vara en attraktiv arbetsgivare? En hel del! SISAB:s HR-specialist berättar här om en rad steg vi tagit för att öka kännedomen om SISAB som arbetsgivare och för att stärka företagets arbetsgivarvarumärke.

Våra hållbara och smarta lösningar för barns och ungdomars
skolmiljö behövs mer än någonsin. Det gör vårt jobb utmanande
och alla, oavsett roll, lika viktiga. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag kan vi erbjuda många intressanta arbetsuppgifter. Vi lägger även ned stort arbete på att utveckla kultur och ledarskap. Här ska medarbetarna ha möjlighet att skapa ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

– För att våra medarbetare ska fortsätta att växa tillsammans med oss erbjuder vi kompetensutveckling. Det betyder att man hos oss kan göra karriär på sitt sätt; på tvären, på bredden och på höjden. Eller utvecklas där man är. Alla medarbetare har en individuell plan för utveckling, berättar Marie Langheden, HR-specialist på SISAB.

Nya skolor kräver nya medarbetare

Med så många förskolor och skolor i pipeline under de kommande årtiondena behöver vi anställa. Och det inom en sektor där SISAB inte är ensam i konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Allt inom fastighets- och byggsektorn är extremt konkurrensutsatt och det är en stor utmaning att attrahera kompetenta medarbetare, konstaterar Marie. Därför måste vi bland annat bli tydligare med vårt erbjudande som arbetsgivare.

– Vi ser exempelvis att "att göra skillnad" är en önskan som växer bland nyutexaminerade. Att vi på SISAB jobbar med kvalitet, samhällsnytta och skapar värde är något som blir alltmer attraktivt, menar Marie.

Samarbeten och internutbildningar

Framför allt handlar det om att hitta nya smarta lösningar inom området kompetensförsörjning. Därför har SISAB inlett ett samarbete med yrkeshögskolan Newton för att bidra med kunskap och erfarenheter kring fastighetsförvaltning och även kunna rekrytera.

– Vi har inrättat en ny typ av tjänst – biträdande förvaltare. Det innebär att vi kan anställa personer som inte tidigare har jobbat som förvaltare och som ska kunna växa in i rollen. Många av de som väljer en utbildning på Newton har ofta också tidigare yrkes-/arbetslivserfarenhet som kan berika oss i vår organisation.

SISAB är även i färd med att införa ett nytt program för att effektivisera och systematisera introduktioner.

– På så sätt kan vi stärka välkomnandet av nyanställda och inte minst stärka upplevelsen att ha gjort rätt val av arbetsgivare. Vi bygger också en känsla för företagets värderingar som vi hoppas ska skapa ytterligare engagemang. Tanken med introduktion är också att korta ner den tid det tar att komma in i arbetet och lära sig vår företagskultur.

För att ytterligare anpassa introduktionen har vi satsat på en ny handledarutbildning där varje avdelning ska ha en utbildad handledare som ska stötta praktikanter och traineer.

Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Vi på SISAB använder oss sedan några år av en kompetensbaserad rekryteringsmetod som ger möjlighet att göra en djupare bedömning av de arbetssökande. Vi följer en strukturerad process där alla kandidater bedöms efter vilken kompetens som krävs för uppdraget och alla sökande får genomgå exakt samma urvalsmetoder. Detta för att främja jämställdhet och mångfald.

– Med hjälp av metoden kan vi även utläsa den sökandes framtida potential och inte enbart se till CV-innehåll, berättar Marie.

Som komplement till processen och intervjun används också tester som undersöker egenskaper som är viktiga i både arbetslivet och yrkesrollen.

– Det är ett förfarande som vi hoppas ska göra rekryteringen mer "hållbar" och förse SISAB med medarbetare som både är lämpade och som kan forma sin yrkesmässiga framtid inom bolaget.

 

Mer information

Möt några av oss i korta filmer där vi berättar om varför vi jobbar på SISAB och vad som kännetecknar våra roller och uppdrag.

Håll utkik efter intressanta jobb och anmäl dig gärna till vår kandidatbank under Lediga tjänster.