Larmet som stoppade en katastrof

Någon tände eld på en förskola i Västertorp. Tack vare takfotslarmet så kunde vaktbolaget snabbt larma brandförsvaret och en utryckning senare är förskolan räddad.

Vid en brand handlar det om sekunder för att rädda en byggnad, eller liv om det finns människor i byggnaden. Denna gång var det någon som tände eld på en förskola som ligger på Personnevägen i Västertorp. Det var en fredagskväll så inga barn eller personal var på plats. Personen som tände på hade lagt något mot fasaden för att elden skulle få fart. Direkt larmade takfotslarmet, som sitter runt takfoten på förskolan, att en brand brutit ut. Larmet känner av värmen från elden. Brandkåren var snabbt på plats och kunde släcka elden. Ingen har ännu gripits för den anlagda branden.

– Om det inte var för larmet så hade nog förskolan brunnit ned, säger Ulrika Westergren, förvaltare på SISAB.

Nu begränsades branden till en mindre del av fasaden. Ett kapprum blev rökskadat och nu pågår saneringsarbetet för att få bort röklukten. 

Förebyggande arbete

Takfotslarm finns på 160 av SISAB:s förskolor och skolor. Dessutom finns det 55 skolor som har termosensorer. En kamera som ”filmar” värmeutstrålning. Då kan vaktbolaget se bränder men också om någon till exempel skulle klättra upp taket och utsätta sig själv eller andra för fara. Tack vare detta tillsammans med insatser som rensa rent-kampanjer, för att hålla gårdarna rena från leksaker och annat brännbart efter stängning, så har vi tillsammans lyckats med att minska antalet brandincidenter rejält de senaste åren. 2006 låg kostnaderna för bränder över 100 miljoner kronor för att tio senare sjunkit till 4,8 miljoner kronor.

– I SISAB:s förebyggande arbete är personal på skolor, förskolor och vår egen personal ovärderliga. Tillsammans med vårt bevakningsbolag kan vi göra stor skillnad. Mina ledord våga se, våga höra och våga agera känns alltmer viktiga, säger Barbro Johansson, säkerhetsstrateg på SISAB.