Vi är med och skapar trygga stadsdelar

SISAB bedriver ett ambitiöst och ständigt pågående arbete för att öka tryggheten i både inner- och ytterstad. Vi ronderar skolor och förskolor för att förebygga otrygga platser och bedriver även annat skadeförebyggande arbete.

Vi arbetar med ungdomsteam som består av väktare från vårt bevakningsbolag som är speciellt utvalda. Deras uppgift är bland annat att besöka SISAB:s mest skadedrabbade skolor och förskolor. Syftet är både att skapa kontakt med ungdomar men samtidigt också att förebygga och förhindra skadegörelse.

Några goda exempel

Här följer några exempel på vårt skadeförebyggande arbete det senaste året.

I Skärholmen har vi finansierat en 190 kvm stor muralmålning på en gavelvägg på Skärholmens gymnasieskola.
– Det är ett kulturellt samarbetsprojekt mellan oss, stadsdelsförvaltningen, Stadsteatern och föreningen Förorten i centrum, berättar Jenny Berggren, förvaltare på SISAB.
Bygglov för målningen söktes under 2016 och genomfördes 2017.

I Rågsveds centrum har vi på SISAB varit med och ökat tryggheten på nätter och kvällar i samarbete med Rågsveds fastighetsägarförening.
– Vi har förstärkt belysningen på en rad mörka platser kring våra fastigheter längst gångstråket i centrum, berättar Jonny Thour, förvaltare. Belysningen har förstärkts kring gymnastikhallen, skolan och förskolan närmast centrum.
– Vi har även rustat upp fasader och lagat trappor och satt in extra städning kring fastigheterna för att det ska kännas tryggare och trevligare.

I Hagsätra har Hagsätraskolans aula stått tom under några år. Sommaren 2016 tog ett antal ockupanter över aulan, vilket väckte uppmärksamhet i media. SISAB har sedan dess hyrt ut aulan till en lokal ideell förening som bedriver ungdomsverksamhet i lokalen.
– Det byggs musikstudios och här kommer även att finnas idrottsverksamhet, berättar Jonny Thour.
SISAB är med och rustar ventilationssystem och yttertak och förstärker även här ytterbelysningen.
– Det är en jättebra verksamhet för Hagsätras och Rågsveds ungdomar och det känns fantastiskt att vi på SISAB kan hjälpa till, konstaterar Jonny Thour.

I Fagersjö har SISAB tillsammans med stadsdelen varit med i ett konstprojekt vid Fagersjöskolan. Tillsammans med ett lokalt nätverk har en 40 meter lång mur omvandlats till en vacker mosaik. Projektet involverade också flera lokala sommarjobbande ungdomar. Konstverket invigdes i augusti 2016.

I Husby har SISAB samarbetat med Fryshuset för att fylla före detta Dalhagsskolan med flera typer av verksamhet. Bakgrunden är att skolan för ett antal år sedan saknade tillräckligt elevunderlag och tvingades lägga ner. Fryshuset såg dock en möjlighet att utvidga sin verksamhet i Stockholms nordvästra delar och att samtidigt locka tillräckligt med elever till sin skola. Fryshuset förlade först verksamheten Lugna Gatan till delar av lokalerna. I samband med terminsstarten hösten 2016 flyttade skolverksamheten in, efter en renovering av lokalerna. Byggnaderna rymmer också föreningar och annan social och kulturell verksamhet.

 

Foto: beskuren idéskiss till muralmosaik i Fagersjö med texten "Ingen kan göra allt men alla kan göra något"