Open House Stockholm - visionen om Bobergskolan

6-7 oktober har du chansen att uppleva Norra Djurgårdsstaden och lyssna till hur man får en ny skola att växa fram i ett gammalt gasverk.

I mer än 120 år, fram till nedläggningen 2011, var gasverksområdet stängt för utomstående besökare. Nu ska området omvandlas från stängd industri till levande stadsmiljö. I planen ingår skola och förskola, idrottshall, kultur, hotell och kontor, mat och service.

Den 6-7 oktober, under Open House Stockholm, visar Stockholms stad upp Gasverket i Norra Djurgårdsstaden genom guidade turer. Under turerna visar SISAB upp visionen för Bobergsskolan med SISAB:s projektansvarige Susanne Herold samt Anna Areskough från Max Arkitekter i spetsen.

Anna började skissa på Bobergsskolan för fem år sedan, och den första nöten att knäcka var; hur gör vi en byggnad på den här platsen som både passar in men också är tydligt förankrad i sin samtid? SISAB och Anna med kollegor ville att de gamla och nya byggnaderna skulle vara del av samma berättelse, men att de skulle få berätta sina egna historier. Om till exempel gasklockorna berättar om 1910-talets industrialisering, energi, teknik och Stockholms första steg in i moderniteten, så vill vi att skolan ska berätta om hur det är att vara skolelev på 2010-talet och om Stockholms förändring och tillväxt.

Hur får man en ny skola att växa fram i ett gammalt gasverk och hur skapar man en trygg skola där alla barn syns och blir sedda? Välkommen till guidad visning den 6-7 oktober.

Klicka här för att läsa programmet i sin helhet. Ingen föranmälan krävs.