Spadtag Framtidens förskola

Hösten 2019 öppnar en Framtidens förskola på Gubbängsvägen 111. Arbeten har påbörjats och det firades idag med ett första spadtag.

Nu startar produktionen för SISAB:s elfte Framtidens förskola. Förskolan Ängen stängdes i mitten av juni 2018 och förskolans avdelningar har evakuerats till två andra förskolor i området.

Framtidens förskola 8 avdelningar

Ängen har rivits till förmån för en ny Framtidens förskola med 8 avdelningar som beräknas stå klar hösten 2019.

– Vårt koncept Framtidens förskola är en riktig framgångssaga. Idag har vi levererat 11 stycken färdiga, vi har ett 20-tal i planeringsskedet och nu kan vi lägga till ännu en till de övriga 10 stycken i produktionsskedet, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

Entreprenören har startat med markarbeten och förberedande arbete, och idag sattes spaden i marken tillsammans med förskolebarn som längtar efter sin nya förskola.

Farsta stadsdel växer

– Hela vår stadsdel växer och behovet av barnomsorg, men också äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning växer. I dag är vi 58 000 invånare i vår stadsdel i olika åldrar, därför är det glädjande att vi snart har en ny modern förskola i Gubbängen. Därigenom får våra barn och föräldrar en bra pedagogisk verksamhet och vår personal bättre arbetsmiljö och verksamhetsförutsättningar, säger Lars Bäck (V), ordförande i Farsta Stadsdelsnämnd.

Projektansvarig Christina Gustafsson hälsar att vi alla ses igen på invigningen om ett år. Tack Christina och alla inblandade för ett fint första spadtag!