Värdefullt förvaltande

Klassikern "Spindeln i nätet" är en träffande beskrivning av SISAB:s förvaltare. Tillsammans med fastighetsvärden ansvarar de för att våra skolor och förskolor kan erbjuda bästa möjliga utbildningsmiljö.

Förvaltarna är fastighetsägarna och allt som berör deras fastigheter ska passera deras bord. Värdarna står för den dagliga kontakten med verksamheterna. Tillsammans med rektorer, vaktmästare och förskolechefer ser de till att våra fastigheter fungerar, felanmälningar hanteras och verksamheternas önskemål tas emot.

Med 600 fastigheter och 200.000 personer som dagligen vistas i våra lokaler krävs det ett noggrant planerat underhåll och en beredskap för det oväntade.

– Ingen dag är den andra lik. Det blir sällan som planerat, det händer alltid något i våra fastigheter, säger förvaltaren Ulrika Westergren.

Förvaltaren upprättar underhållsplaner för varje fastighet. Då är en förutsättning en god kännedom om fastigheten genom tät kontakt med verksamheten, utredningar och projekteringar. Storleken på underhållsarbetet avgör om förvaltaren driver det i egen regi eller lämnar över det till SISAB:s projektavdelning. Till exempel fönsterbyten på en skola kan stanna på förvaltarens bord och en om- eller tillbyggnad lämnas över till projektavdelningen.

Underhållsplanen håller koll på vilka större åtgärder som krävs, budgeten avgör vad som är genomförbart och går det att hitta fel innan de växer sig för stora är mycket vunnet i tid och pengar.

– Vi är dagligen ute i våra fastigheter, pratar med personalen och kollar på till exempel grindar, gården och går igenom fastigheten. Vi försöker hitta fel och möjliga förbättringar innan det blir ett problem, säger fastighetsvärden Mikael Olofsson.

Förvaltaren och värden är SISAB:s ansikte utåt på grund av deras täta kontakter med verksamheten. Dagligen får de ta emot synpunkter, klagomål, felanmälningar och se till att det hamnar hos rätt person för korrekt åtgärd.

– Vi är ofta med och träffar entreprenören på plats för att minska risken för missförstånd, säger fastighetsvärden Patrik Persson.

På SISAB finns det idag totalt 57 förvaltare och fastighetsvärdar. De arbetar tätt tillsammans i team och täcker på så sätt in de dagliga och långsiktiga behoven. Ett viktigt ansvar som de delar med verksamheten är det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Nödutgångar, brandceller och framkomlighet. Allt ska kontrolleras årligen.

Sammantaget är det väldigt fokuserat arbete på att allt i och omkring fastigheterna ska fungera så att barn och personal ska ha bästa möjliga förutsättningarna för sitt arbete.

– Det är få fastighetsägare som har en så bra koll på sina fastigheter och hyresgäster. Och har en så pass anpassad organisation för att kunna hjälpa till direkt, säger förvaltaren Peder Damgaard.

Det hjälper den dag när något händer eller går sönder. En vattenskada, ett inbrott eller ett kök utan el. Telefonen ringer till förvaltaren eller värden – som direkt kopplar in driftavdelningen eller en avtalad entreprenör på ärendet. Ett fel kan påverka en hela skola eller förskola och då är det en trygghet om det redan finns en god kontakt mellan verksamheten och SISAB.

– Kommunikation är A och O. Att få fram rätt information till rätt person. Då blir allt mycket lättare, säger Peder.