Sisab och systerbolagen tar krafttag för schyssta villkor

Den 26 juni tecknades en gemensam avsiktsförklaring mellan de kommunala bolagen Sisab, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder för att ta ytterligare steg för sund konkurrens och schyssta arbetsvillkor på våra arbetsplatser.

2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Modellen som utvecklats för arbetet heter Rättvist byggande. Nu väljer alltså de stora fastighetsbolagen inom Stockholms stad att anamma samma framgångsrika modell.

– Sisabs projektportfölj är enorm. Vi ska investera 25 miljarder i skolor och förskolor inom de närmaste åren och då är det viktigt att det är ordning och reda på våra byggen. Det ska inte löna sig att fuska när man jobbar med oss, säger Magnus Colling, upphandlingschef Sisab.

Rättvist byggande omfattar allt ifrån kontraktsskrivning till annonserade kontroller på byggarbetsplatser och att följa upp hela kedjan av underentreprenörer. I det arbetet spelar säkerhetsföretaget Scandinavian Risk Solution (SRS) en nyckelroll. De har upphandlats för att utföra kontrollerna på byggarbetsplatserna för alla fyra bolag, i enlighet med
avsiktsförklaringen.

Magnus Colling, upphandlingschef Sisab

 

Det här är Rättvist byggande

  • Samtliga entreprenörer som arbetar på våra byggarbetsplatser ska vara kända och kontrollerade av oss.
  • Fysiska arbetsplatskontroller genomförs oannonserat på byggarbetsplatserna. Vi arbetar tillsammans med vår upphandlade partner SRS som följer upp att alla leverantörer i hela kedjan uppfyller kontraktskraven. Exempelvis kontrolleras att samtliga på byggarbetsplatsen har giltigt ID06-kort, ID-handling och arbetstillstånd.
  • Våra byggarbetsplatser skyltas med Rättvist byggande. Vi uppmanar alla att anmäla misstankar om oegentligheter till en oberoende funktion (Fair Play Bygg).
  • Våra medarbetare är utbildade i Rättvist byggande.
  • Vi har ett brett och nära samarbete med de myndigheter som arbetar med tillsyn inom det här området – Ekobrottsmyndigheten, gränspolisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Vi samarbetar även med Sveriges Byggindustrier som arbetar för att skydda sina medlemmar från osund konkurrens och Fair Play Bygg som är en oberoende visselblåsarfunktion för anmälningar/tips från privatpersoner och organisationer.