Nyrenoverade Enskedefältets skola i bilder

Fotograf Fredrik Sweger fotograferade den nyrenoverade skolan åt NIRAS Arkitekter och SISAB. Se bilderna här.

Enskedefältets folkskola byggdes 1932 efter ritningar av arkitekt Paul Hedquist, för det snabbt växande barnantalet i området. Det nya skolhuset uppfördes på en kulle omgiven av parkmark sydost om Enskedefältets småhusbebyggelse. Byggnaden delades upp i olika volymer, inbördes förskjutna med olika höjd och med olika funktioner.

Mellan 2019 och 2020 genomgick skolbyggnaden en omfattande om- och tillbyggnad. Nybygget har ett helt annat utseende än Hedqvists ursprungsbyggnad och har fått ett stort glasat trapphus som avgränsning till den gamla delen. I samband med ombyggnaden fick skolan också tillbaka sin ursprungliga färgsättning. Även skolgården har totalrenoveratsIdag har skolan kapacitet för c:a 650 elever mot tidigare cirka 500 elever.

Mer läsning om ombyggnadsprojektet hittar du på NIRAS hemsida.

 

Klicka på bilderna för en närmare titt.